Nasz zespół, czyli stali współpracownicy i wykładowcy Akademii Obrazu VISARIO (alfabetycznie):

Zawodowcy, a także ludzcy i rozsądni, godni zaufania ludzie.

To jest podstawowy skład zespołu. Poza nimi – korzystamy w razie potrzeby z pomocy  innych – mniej lub bardziej zaprzyjaźnionych specjalistów w swoich dziedzinach. Zapraszamy też autorytety.